Dofinansowanie do projektu “Jeżdżę z głową”

Sejmik Województwa Małopolskiego udzielił Gminie Nowy Wiśnicz pomocy finansowej z budżetu Województwa Małopolskiego na realizację w 2018 roku projektu pn: “Jeżdżę z głową” w wysokości  15 500,00 zł.

Projekt ma na celu zagospodarowanie czasu wolnego dzieci poprzez naukę jazdy na nartach. Umożliwi on zdobycie nowych umiejętności, poprawę kondycji fizycznej, wzrost bezpieczeństwa na stokach i trasach narciarskich, spędzanie czasu wolnego aktywnie i na świeżym powietrzu.

W naszej gminie projektem zostaną objęte klasy IV szkół podstawowych. W najbliższym czasie uczestnikom, którzy złożyli stosowne deklaracje zostaną przekazane szczegółowe informacje dotyczące w/w projektu.