Otwarty konkurs ofert pn. “Mecenat Małopolski”

Zarząd Województwa Małopolskiego ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Województwa Małopolskiego w dziedzinie kultury w 2018 roku pn. „Mecenat Małopolski”. Zachęcamy
organizacje pozarządowe, stowarzyszenia, spółdzielnie, socjalne, kluby sportowe i spółki, które nie osiągają zysku z prowadzenia swojej działalności do ubiegania się o finansowe wsparcie projektów dotyczących działalności kulturalnej.

Szczegóły w poniższym linku

https://www.malopolska.pl/dla-mieszkanca/kultura-i-dziedzictwo/konkursy-grantowe/mecenat-malopolski

Logo-Małopolska-H-rgb - Kopia