Informacja dotycząca wymiany pieców

Poniżej przedstawiamy stanowisko Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie w sprawie braku możliwości dofinansowania wymiany kotłów przed podpisaniem umowy pomiędzy gminą a mieszkańcami. Prosimy o zapoznanie się z jego treścią

http://www.fundusze.malopolska.pl/wiadomosci/program-regionalny/wiadomosci/stanowisko-regionalnej-izby-obrachunkowej-w-krakowie-w-sprawie-braku-mozliwosci-dofinansowana-wymiany-kotlow-przed-podpisaniem-umowy-z-mieszkancami

W związku z powyższym informujemy ponownie, aby osoby, u których został przeprowadzony audyt energetyczny budynku jak również osoby zakwalifikowane do projektu, nie wymieniały starych kotłów na nowe do czasu podpisania z Gminą stosownej umowy. Pracownicy Gminy będą kontaktować się z mieszkańcami indywidualnie celem podpisania stosownych dokumentów.

Informacji na powyższy temat można zasięgnąć pod numerem: 14 307 05 23, 14 68 509 26.

fundusze euro                       malopolska