Informacja w sprawie rozpatrzenia uwag do projektów zmian MPZP miejscowości Połom Duży – etap A oraz Leksandrowa – etap A

Zarządzenie Nr I/11/2018 Burmistrza Nowego Wiśnicza z dnia 04 stycznia 2018 r. w sprawie rozpatrzenia uwag złożonych do projektu zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego części Gminy Nowy Wiśnicz obejmującej miejscowość Połom Duży – etap A, wykładanego ponownie do publicznego wglądu w dniach od 02.11.2017 r. do 30.11.2017 r.

Download (PDF, 1.62MB)

Zarządzenie  Nr I/10/2018 Burmistrza Nowego Wiśnicza z dnia 04 stycznia 2018 r. w sprawie rozpatrzenia uwag złożonych do projektu zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego części Gminy Nowy Wiśnicz obejmującej miejscowość Leksandrowa z wyłączeniem części miejscowości objetej miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego “Śródmieście” Wiśnicza – etap A, wykładanego ponownie do publicznego wglądu w dniach od 02.11.2017 r. do 30.11.2017 r.

Download (PDF, 297KB)

Download (PDF, 1.08MB)

 

Komentarze są wyłączone.