Gminny Punkt Konsultacyjno – Informacyjny dla osób uzależnionych i ich rodzin oraz dotkniętych przemocą

GMINNY PUNKT KONSULTACYJNO-INFORMACYJNY DLA OSÓB UZALEŻNIONYCH I ICH RODZIN ORAZ DOTKNIĘTYCH PRZEMOCĄ mieści się w Nowym Wiśniczu; Rynek 16, I piętro pokój nr 6

W Punkcie przyjmują:

TERAPEUTA UZALEŻNIEŃ   

mgr Beata Ruśnica tel. 667 192 919

  • w każdy wtorek od 16.00 do 19.00

PSYCHOLOG
mgr Bogusława Cholewa tel.664 145 945

  • w każdą środę od 15.00 do 17.00

STARSZY PRACOWNIK SOCJALNY

mgr Halina Hyży tel.14/61 283 07

  • w każdy czwartek od 14.00-16.00

RADCA PRAWNY
mgr Agnieszka Broszkiewicz tel.606 449 332

  • w każdy piątek od 9.00- 11.00

członkowie GMINNEJ KOMISJI ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W NOWYM WIŚNICZU

  • w każdy pierwszy wtorek miesiąca od 15.00-16.00

PSYCHOLOG
mgr Marta Bogacz, przyjmuje w Ośrodku Zdrowia w Nowym Wiśniczu ul. Podzamcze 4, I piętro wejście od ul. Kmitów

  • w każdą drugą środę miesiąca oraz ostatni piątek miesiąca od godziny 12.30 do 17.30

Informujemy, iż w ramach realizacji Gminnego Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na 2018 rok wszystkie konsultacje i porady w Punkcie udzielane są bezpłatnie, a osoby zgłaszające się po pomoc mogą liczyć na pełną dyskrecję.