Przekazanie sprzętu druhom OSP

W dniu 29 grudnia 2017 r. Burmistrz Nowego Wiśnicza przekazała na ręce strażaków z terenu naszej gminy sprzęt i urządzenie niezbędne do udzielenia pomocy poszkodowanym bezpośrednio na miejscu zdarzenia. Zakup był możliwy dzięki pozyskanej przez gminę dotacji celowej na zakup ww. sprzętu. Z otrzymanych środków zakupiono:
– 3 zestawy ratownictwa medycznego PSP – R-1 kompletny z deską ortopedyczną IRON-DUCK, szynami Kramera i opatrunkami WATER JEL o wartości 5 497,20 zł/kpl.
– automatyczny defibrylator PHILIPS HeartStart FRx o wartości 6793,20 zł
Zakup sprzętu o łącznej wartości 23 284,80 zł „Współfinansowano ze środków – Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości”.
Zestawy ratownictwa medycznego przekazano dla OSP w Królówce, OSP w Połomiu Dużym i OSP w Starym Wiśniczu, natomiast defibrylator będzie służył OSP w Nowym Wiśniczu.