„Książka – uczy i wychowuje”

Miejska Biblioteka Publiczna im. Jana Brzękowskiego w Nowym Wiśniczu i biblioteki filialne realizując Gminny Program Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomani na rok 2017, prowadziły cyklicznie spotkania z książką w  ramach Dyskusyjnego Klubu Książki, Klubu Małego Czytelnika, podczas których panie bibliotekarki czytały krótkie opowiadania w zależności od zapotrzebowania danej grupy wiekowej. W trakcie tych spotkań uczestnicy malowali, rysowali, wyklejali, robili laurki lub ozdoby świąteczne.

W ramach profilaktyki biblioteka zorganizowała dla dzieci klasy VI spotkanie z Panią Beatą Ruśnicą – terapeutą uzależnień, która przeprowadziła warsztaty na temat cyberprzemocy. Poruszanie się w sieci niesie ze sobą wiele zagrożeń i młodzież musi wiedzieć, jak należy używać internetu, żeby nie wejść w konflikt z prawem i nie robić nikomu przykrości, czasami przykrej w skutkach.

Biblioteka Publiczna wraz z biblioteką szkolną ogłosiła konkurs na bajkę profilaktyczną, który został przeprowadzony i rozstrzygnięty 30.11.2017 r. Spośród 24 uczestników wyłoniono trzy miejsca oraz przyznano trzy wyróżnienia, laureatom wręczono nagrody książkowe.

W ramach tego projektu Miejska Biblioteka Publiczna zorganizowała dla klasy IV szkoły podstawowej w Nowym Wiśniczu warsztaty z ilustracji z Panią Małgorzatą Flis. Tematem przewodnim tego spotkania była przyjaźń człowieka ze zwierzęciem na podstawie bajek znanych i nieznanych. Dzięki opiece nad zwierzętami robimy się bardziej empatyczni w stosunku do ludzi, a przyjaźń to najpiękniejsze uczucie, które należy pokazywać młodemu człowiekowi.

Ponadto biblioteka zakupiła 32 pozycje książkowe dotyczące różnych uzależnień, które są dostępne dla czytelników.

Barbara Wiśniowska