Informacja dotycząca zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego obejmującej miejscowość Muchówka – etap “A”

Informujemy, iż w dniu 27 listopada 2017 r. w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego została opublikowana zmiana Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego części gminy Nowy Wiśnicz obejmująca miejscowości Muchówka – etap „A” zatwierdzona Uchwałą nr XXXIX/365/17 Rady Miejskiej w Nowym Wiśniczu z dnia 25 października 2017 r. (Dz. Urz. Woj. Małop. poz. 7711 z dnia 27 listopada 2017 r.).

Zgodnie z § 40 ww. uchwały zmiana MPZP obejmująca miejscowość Muchówka – etap „A” wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego, tj. w dniu 12 grudnia 2017 r.