Chodnik w Leksandrowej

Zakończyły się prace związane z realizacją zadania pn.,,Budowa chodnika w ciągu drogi gminnej G580286K w m. Leksandrowa-etap III” . Nowo powstały odcinek o długości ok. 45 mb kosztował 60.249,11 zł, w tym kwota 47.308,00 zł pochodziła z Budżetu Obywatelskiego 2017 sołectwa Leksandrowa.