Apel do mieszkańców Gminy Nowy Wiśnicz!

Szczególnie w okresie jesienno – zimowym zmagamy się na terenie całej Gminy Nowy Wiśnicz ze zjawiskiem spalania „śmieci”.  Problem ten dotyczy zarówno spalania w piecach domowych odpadów komunalnych stałych z różnego rodzaju tworzyw sztucznych, jak i resztek organicznych. Dodatkowy problem stanowi wypalanie w szczególności liści i traw  na podwórkach i placach przydomowych. Konsekwencje takich praktyk są bardzo szkodliwe dla środowiska, a przede wszystkim dla nas samych.

Podczas spalania odpadów w piecach domowych do atmosfery zostają uwalniane toksyczne dla zdrowia substancje chemiczne min. dwutlenek siarki, tlenki azotu, dwutlenek węgla, tlenek węgla, chlorowodór, fluorowodór, metale ciężkie (kadm, ołów, rtęć) oraz pyły. Dodatkowo dochodzi do osadzania się w przewodach kominowych tzw. sadzy mokrej, którą bardzo trudno usunąć, a jej nadmiar może spowodować zapalenie się przewodu kominowego i przyczynić do pożaru domu. W konsekwencji popękany komin jest bardzo często przyczyną zaczadzenia.

Uwalniane do atmosfery toksyczne substancje powodują choroby układu oddechowego oraz innych narządów wewnętrznych, alergie i nowotwory. Najbardziej narażone są osoby najsłabsze czyli małe dzieci, ludzie w podeszłym wieki oraz osoby o obniżonej odporności.

Dodatkowo informujemy, że spalanie odpadów jest zabronione zgodnie z art. 191 ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1987 z późn.zm ) Kto, wbrew przepisowi art. 155, termicznie przekształca odpady poza spalarnią odpadów lub współspalarnią odpadów podlega karze aresztu albo grzywny.

Za łamanie tego zakazu przewidziana jest grzywna wysokości od 500 do 5000 zł.

PAMIĘTAJ!
SPALAJĄC ŚMIECI TRUJESZ WŁASNE DZIECI

nie pal smieci

Komentarze są wyłączone.