Termomodernizacja Ośrodka Zdrowia w Królówce

Zakończyły się prace przy Ośrodku Zdrowia w Królówce, które były prowadzone w ramach zadania pn. „Głęboka modernizacja energetyczna budynków administracyjnych oraz ochrony zdrowia na terenie Gminy Nowy Wiśnicz – Ośrodek Zdrowia w Królówce”. Budynek zyskał nie tylko na wyglądzie, ale i koszt jego utrzymania dzięki m.in. dociepleniu, wymianie okien, montażowi drzwi i kotła będzie mniejszy. Zadanie dofinansowane było w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 -2020, Poddziałania 4.3.2. Głęboka modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej – SPR.  Wartość robót to 519.278,54 zł.
Budynek w trakcie prowadzonych prac.

Ośrodek Zdrowia po termomodernizacji