Informacja dotycząca zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego obejmującej miejscowość Łomna

Informujemy, iż w dniu 21 listopada 2017 r. w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego została opublikowana Zmiana Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego części gminy Nowy Wiśnicz obejmująca miejscowości Łomna zatwierdzona uchwałą nr XXXIX/364/17 Rady Miejskiej w Nowym Wiśniczu z dnia 25 października 2017 r. (Dz. Urz. Woj. Małop. poz. 7514 z dnia 21 listopada 2017 r.).

Zgodnie z §34 ust. 2 ww. uchwały zmiana Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego obejmująca miejscowość Łomna wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego, tj. w dniu 6 grudnia 2017 r.