Uchwała antysmogowa

smogGłównym celem podjęcia Uchwały Antysmogowej jest poprawa jakości powietrza w Małopolsce, gdyż ponad 98% mieszkańców naszego województwa oddycha powietrzem o zawartości pyłu PM 2,5, PM 10 powyżej zaleceń WHO oraz zbyt dużą zawartością benzopirenu.

 Skutkami długotrwałego narażenia na pyły zawieszone są min. przedwczesne zgony, w szczególności związane z chorobami układu krążenia, powikłania sercowo-naczyniowe, bezpłodność zwiększona umieralności noworodków i niskiej masy urodzeniowe.

Główne założenia Uchwały Antysmogowej

Ograniczenie powstawania nowych źródeł emisji zanieczyszczeń

  • Od 1 lipca 2017 r., budynkach mogą być instalowane tylko kotły na węgiel lub drewno bądź kominki na drewno spełniające normy wyznaczone w unijnych rozporządzeniach w sprawie ekoprojektu czyli takie, których emisja pyłu nie przekracza 40 mg/m³,
  • Osoby, które budują nowy dom, przeprowadzają remont z wymianą kotła lub kominka albo wymieniają kocioł lub kominek na nowy, będą zobowiązane zainstalować nowoczesne urządzenie spełniające wymagania ekoprojektu,
  • Dla mieszkańców, którzy już obecnie korzystają z ekologicznego ogrzewania – sieci ciepłowniczych, gazu, oleju, ogrzewania elektrycznego lub pomp ciepła – uchwała nie wprowadzi żadnych nowych obowiązków lub ograniczeń. Gdyby chcieli jednak zrezygnować z obecnego ogrzewania na rzecz węgla lub drewna, będą zobowiązani od razu zainstalować nowoczesny kocioł spełniający wymagania ekoprojektu określone w unijnych rozporządzeniach.

Wyznacza długie okresy przejściowe dla obecnie użytkowanych kotłów na węgiel i drewno

  • Do końca 2022 roku (6 lat) konieczna będzie wymiana kotłów na węgiel lub drewno, które nie spełniają żadnych norm emisyjnych,
  • Do końca 2026 roku (10 lat) wymiana kotłów, które spełniają podstawowe wymagania emisyjne (klasa 3 lub 4),
  • Istniejące kotły klasy 5 mogą być eksploatowane bezterminowo

Wprowadza wymagania dla jakości stosowanych paliw, aby wyeliminować odpady węglowe i mokre drewno

  • od 1 lipca 2017 r., obowiązuje zakaz stosowania mułów i flotów węglowych,
  • wprowadzono również zakaz spalania drewna o wilgotności powyżej 20% (suszenie drewna przynajmniej 2 sezony)

Wprowadza obowiązek doposażenia kominków w urządzenia redukujące emisję

  • od 1 lipca 2017 r., nowo instalowane kominki (również tzw. ogrzewacze pomieszczeń, piece kaflowe czy popularne „kozy”) będą musiały spełniać wymagania ekoprojektu. Dotyczy to również sytuacji instalowania kominka w istniejących budynkach np. w ramach wymiany na nowy,
  • od 2023 r. istniejące kominki o sprawności cieplnej poniżej 80% muszą zostać wyposażone w urządzenie redukujące emisję pyłu do poziomu ekoprojektu (np. elektrofiltr)

Komentarze są wyłączone.