Informacja o zmianie Zarządzenia Burmistrza Nowego Wiśnicza sprawie rozpatrzenia uwag do projektu zmiany MPZP miejscowości Połom Duży

Zarządzenie nr I/215/17 Burmistrza Nowego Wiśnicza z dnia 31 października 2017 r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr I/106/16 Burmistrza Nowego Wiśnicza z dnia 24 maja 2016 r. w sprawie rozpatrzenia uwag złożonych do wyłożonego w dniach od 10.03.2016 r. do 11.04.2016 r. do publicznego wglądu projektu zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego części Gminy Nowy Wiśnicz obejmującej miejscowość Połom Duży.

Download (PDF, 619KB)

Komentarze są wyłączone.