Ponowne wyłożenie do publicznego wglądu części projektu zmiany MPZP obejmującej miejscowość Leksandrowa – etap A

W dniach od 2 listopada do 30 listopada 2017 r. można ponownie zapoznać się z projektem zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego części Gminy Nowy Wiśnicz obejmującej miejscowość Leksandrowa z wyłączeniem części miejscowości objętej miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego “Śródmieście” Wiśnicza – etap A.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w ww. projekcie zmiany MPZP rozwiązaniami odbędzie się w dniu 15 listopada 2017 r. w Sali Kina w Nowym Wiśniczu o godz. 16:00.

Uwagi należy składać na piśmie w nieprzekraczalnym terminie do dnia 14 grudnia 2017 r. do tut. Urzędu.

Projekt zmiany MPZP obejmujący miejscowość Leksandrowa – etap A

RYSUNEK PLANU

Download (PDF, 9.26MB)

TEKST PLANU

Download (PDF, 183KB)

UWAGA DO ZMIANY MPZP LEKSANDROWA – ETAP A

Download (PDF, 107KB)

Prognoza oddziaływania na środowisko:

RYSUNEK

Download (PDF, 6.7MB)

TEKST

Download (PDF, 1021KB)

Komentarze są wyłączone.