Kolejne remonty dróg dojazdowych do gruntów rolnych w ramach FOGR

Gmina Nowy Wiśnicz wykonała remont kolejnych odcinków dróg dojazdowych do gruntów rolnych. Inwestycje realizowane i finansowane są m.in. z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w ramach zadania pn. “Remont dróg dojazdowych do gruntów rolnych znajdujących się na terenie gminy Nowy Wiśnicz”.

Na drogach zostały wykonane podbudowy z kruszyw, nowe nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych/betonowych oraz obsypane pobocza. Prace realizowano w miejscowościach Chronów, Kobyle, Kopaliny, Leksandrowa, Łomna, Stary Wiśnicz i Wiśnicz Mały.

Chronów

Kobyle

Kopaliny

Leksandrowa

Łomna

Stary Wiśnicz

Wiśnicz Mały