Zakończono gruntowny remont szkoły w Połomiu Dużym

Szkoła w Połomiu Dużym nabrała blasku po gruntownym remoncie wykonanym w ramach termomodernizacji budynków edukacji szkolnej pn. “Głęboka modernizacja energetyczna budynków edukacji szkolnej na terenie Gminy Nowy Wiśnicz – Szkoła Podstawowa w Połomiu Dużym”.

Koszt zadania to 344 418 zł w tym 100 984 zł z dotacji.

Zakres prac obejmował:
– docieplenie stropu nad parterem
– docieplenie stropu nad nieogrzewaną piwnicą
– docieplenie ścian zewnętrznych gr. 30 cm
– montaż nawietrzaków okiennych higrosterowalnych
– docieplenie ścian zewnętrznych gr. 50 cm
– montaż instalacji fotowoltaicznej (zasilanie mim. elektryczne podgrzewacze ciepłej wody użytkowej)
– wymiana drzwi zewnętrznych do budynku
– wymiana kotła
– wymiana oświetlenia z montażem paneli fotowoltaicznych
– remont schodów wraz z wykonaniem pochylni dla osób niepełnosprawnych
– wymiana stolarki okiennej wraz z parapetami
– modernizacja instalacji gniazd wtykowych i zasilania wraz z rozdzielnicami
– wykonanie instalacji odgromowej wraz z uziemieniem

Zadanie dofinansowane było w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, Poddziałania 4.3.2. Głęboka modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej – SPR.

Logo RPO

Komentarze są wyłączone.