Kolejne inwestycje na terenie Gminy Nowy Wiśnicz w ramach głębokiej modernizacji energetycznej budynków użyteczności publicznej

W dniu 6 października 2017 roku w Nowym Wiśniczu zostały zawarte umowy pomiędzy Gminą Nowy Wiśnicz reprezentowaną przez Małgorzatę Więckowską – Burmistrza Nowego Wiśnicza, a Zakładem Remontowo–Budowlanym Lucyna Wygoda z Krzeczowa na zadania pn.:

“Głęboka  modernizacja energetyczna budynków edukacji szkolnej na terenie Gminy Nowy Wiśnicz – Zespół Szkół w Starym Wiśniczu”

 Zakres prac obejmuje:

 1. wykonanie prac termomodernizacyjnych:
 • docieplenie przegrody poprzez ułożenie odpowiedniej grubości zapewniającej spełnienie aktualnych wymagań warstwy wełny mineralnej;
 • docieplenie przegrody poprzez ułożenie odpowiedniej grubości zapewniającej spełnienie aktualnych wymagań warstwy styropapy;
 • docieplenie przegrody metodą lekka z zastosowaniem styropianu jako materiału izolacyjnego;
 • montaż nawietrzaków okiennych higrosterowalnych;
 • docieplenie przegrody poprzez ułożenie odpowiedniej grubości zapewniającej spełnienie aktualnych wymagań warstwy wełny mineralnej w suficie podwieszanym;
 • docieplenie przegrody metodą lekka z zastosowaniem styropianu jako materiału izolacyjnego;
 • wymiana starych nieszczelnych okien niespełniających w zakresie ochrony cieplnej budynków aktualnych wymagań;
 • wymiana starych nieszczelnych drzwi;
 • wymiana nieszczelnych okien;
 • modernizacja wentylacji sali sportowej przez montaż urządzenia z odzyskiem ciepła;
 • wymiana instalacji c.o.;
 • wymiana oświetlenia z montażem paneli fotowoltaicznych.

2. wykonanie pozostałych robót budowlanych:

 • sala – remont elewacji;
 • wymiana pokrycia dachu nad kuchnią;
 • wymiana pokrycia dachu nad szkołą;
 • malowanie dachów;
 • schody, opaska;
 • wykonanie instalacji odgromowej wraz z uziemieniem.

“Głęboka  modernizacja energetyczna budynków edukacji szkolnej na terenie Gminy Nowy Wiśnicz – Zespół Szkół w Królówce”

 Zakres prac obejmuje:

1. wykonanie prac termomodernizacyjnych:

 • docieplenie przegrody poprzez ułożenie odpowiedniej grubości zapewniającej spełnienie aktualnych wymagań warstwy wełny mineralnej;
 • montaż higrosterowalnych nawiewników okiennych;
 • docieplenie przegrody;
 • montaż paneli fotowoltaicznych produkujących energię elektryczną z energii słonecznej zasilać będzie zasobniki c. w. u. oraz urządzenia elektryczne w budynku;
 • docieplenie przegrody metodą lekką z zastosowaniem styropianu jako materiału izolacyjnego;
 • wymiana drzwi zewnętrznych;
 • wymiana okien zewnętrznych;
 • wymiana kotła;
 • wymiana oświetlenia z montażem paneli fotowoltaicznych.

2. wykonanie pozostałych robót budowlanych:

 • wykonanie instalacji odgromowej wraz z uziemieniem;
 • wymiana wewnętrznej instalacji elektrycznej w budynku.

Termin zakończenia realizacji przedmiotu w/w umów: do dnia 31.08.2018 r.

W/w zadania dofinansowane są  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, Poddziałania 4.3.2. Głęboka modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej – SPR.

Głównym celem niniejszego projektu jest zwiększenie efektywności energetycznej obiektów edukacji szkolnej na terenie Gminy Nowy Wiśnicz.

Zadanie dofinansowane jest z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020 „Poddziałanie 4.3.2. Głęboka modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej – SPR”.

Dofinansowanie projektu pn: „Głęboka modernizacja energetyczna budynków edukacji szkolnej na terenie Gminy Nowy Wiśnicz” wynosi 1 782 190,44 zł.

Komentarze są wyłączone.