Interaktywne tablice dla szkół z terenu gminy Nowy Wiśnicz

Gmina Nowy Wiśnicz pozyskała dofinansowanie na zakup nowoczesnych pomocy dydaktycznych w ramach rządowego programu rozwijania infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017-2019 – „Aktywna tablica”.
Szkoły w Nowym Wiśniczu, Muchówce, Królówce, Starym Wiśniczu  i Kobylu będą mogły zakupić tablice interaktywne, projektory, urządzenia pozwalające na przekaz dźwięku oraz interaktywne monitory dotykowe.
Łączna wartość dofinansowania wynosi 70 000 zł, natomiast wkład własny gminy 17 500 zł.
Głównym celem Programu jest umożliwienie wykorzystywania w procesie dydaktycznym nowoczesnych pomocy dydaktycznych, wybranych przez szkoły zgodnie z ich zdefiniowanymi potrzebami, podniesienie kompetencji uczniów i nauczycieli przez zmianę sposobu myślenia o możliwościach wykorzystania nowych technologii. Jest to duży krok do tego, aby nasze szkoły standardem przybliżały się do najnowocześniejszych szkół.