Termomodernizacja – Ośrodek Zdrowia w Królówce

Trwają prace w ramach zadania pn: “Głęboka modernizacja energetyczna budynków administracyjnych oraz ochrony zdrowia na terenie Gminy Nowy Wiśnicz – Ośrodek Zdrowia w Królówce”.

Zakres prac obejmuje:
a) wykonanie prac termomodernizacyjnych:
– ocieplenie stropu wełną mineralną w matach
– montaż nawietrzaków okiennych
– ocieplenie ścian zewnętrznych metodą lekką mokrą
– docieplenie ścian przy gruncie piwnicy ogrzewanej
– wymianę okien na nowe
– wymianę drzwi na nowe
– montaż kotła
– wymianę oświetlenia z montażem paneli fotowoltaicznych
– montaż instalacji ciepłej wody użytkowej wyposażonej w cyrkulację z ograniczonym czasem pracy
b) wykonanie pozostałych robót budowlanych:
– remont schodów
– wykonanie instalacji odgromowej wraz z uziemieniem
– remont instalacji c.o.
– wymiana orynnowania i obróbek blacharskich

Zadanie dofinansowane jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 -2020, Poddziałania 4.3.2. Głęboka modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej – SPR.