Remont dróg dojazdowych do gruntów rolnych

W ramach zadania pn. “Remont dróg dojazdowych do gruntów rolnych znajdujących się na terenie gminy Nowy Wiśnicz”, na drogach zostały wykonane podbudowy z kruszyw, nowe nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych/betonowych oraz obsypane pobocza.

Remonty wykonano w miejscowościach Połom Duży, Muchówka, Królówka i Olchawa. Prace były finansowane m.in. z Funduszy Ochrony Gruntów Rolnych.

Połom Duży

Muchówka

Królówka

Olchawa