Uruchomiono “Portal Informacji o Nieruchomościach Gminy Nowy Wisnicz”

Gmina Nowy Wiśnicz w ramach wdrażania kolejnych e-usług uruchomiła ogólnodostępny “Portal Informacji o Nieruchomościach”. SIDAS Nieruchomości (tak roboczo nazywa się ta platforma) to portal, który powstał w celu udostępniania ogłoszeń o sprzedaży, najmie lub dzierżawie nieruchomości.

System działa pod adresem: http://pion.nowywisnicz.pl

Szczegółowy opis systemu znajdziecie Państwo tutaj: http://pion.nowywisnicz.pl/m,13,pomoc.html

System został wykonany w ramach dofinansowania z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój Działanie 2.18 Wysokiej jakości usługi administracyjne. Gmina Nowy Wiśnicz realizuje projekt partnerski pn.: “Sprawne urzędy Małopolski”.

ue_logo

Projekt dotyczy wdrażania w jednostkach samorządu terytorialnego rozwiązań informatycznych poprawiających efektywność zarządzania usługami dziedzinowymi w obszarze podatków i opłat lokalnych, zarządzania nieruchomościami oraz obsługi inwestora. Ma on na celu również poprawę rozwiązań w obszarze elektronizacji procesów obsługi, automatyzacji rozliczeń, poprawy dostępności do informacji o sposobie załatwienia i przebiegu sprawy oraz doskonalenia kompetencji cyfrowych kadr. Obecnie prowadzone są szkolenia pracowników dotyczące wdrażania nowych usług.