Wykonano remont drogi w Połomiu Dużym

W ramach zadania pn: “Remont drogi gminnej nr 580300K po działce nr 6 w m. Połom Duży” realizowanego z Budżetu Obywatelskiego sołectwa Połom Duży na rok 2017 wykonano nową nawierzchnię na przedmiotowej drodze o długości około 220 mb.

Koszt powyższych prac to 33 727,66 zł.