Ponad 1,7 miliona złotych dla Gminy Nowy Wiśnicz na wymianę pieców

Gmina Nowy Wiśnicz pozyskała środki na wymianę około 134 starych pieców na nowe ekologiczne urządzenia grzewcze. Projekt realizowany będzie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, w ramach Działania 4.4. Redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza.

W trakcie realizacji Poddziałania 4.4.2 Obniżenie poziomu niskiej emisji (paliwa gazowe) – SPR zostanie zmodernizowanych około 96 źródeł ciepła, za kwotę 1 395 650,20 zł oraz w ramach Poddziałania 4.4.3 Obniżenie poziomu niskiej emisji (paliwa stałe) – SPR zostanie zmodernizowanych około 38 źródeł ciepła, za kwotę 356 380,00 zł.

grafika_piece_text_1000x800

Dzięki zdobytym środkom zewnętrznym do roku 2019 wymienione zostaną stare kotły na nowe ekologiczne piece na paliwo stałe oraz paliwo gazowe wraz z wykonaniem wewnętrznych instalacji w budynkach niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania nowego systemu ogrzewania. Nowe źródła ciepła będą spełniać normy środowiskowe wyznaczone dla tego typu inwestycji.

Logo RPO

Komentarze są wyłączone.