Wkrótce remont cmentarza wojennego w Leksandrowej

W najbliższym tygodniu rozpoczną się prace konserwatorsko-remontowe cmentarza wojennego w Leksandrowej.

Zadanie dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w kwocie 53 617,85 zł w ramach programu “Wspieranie opieki nad miejscami pamięci i trwałymi upamiętnieniami w kraju”. Całkowita wartość robót wynosi 74 000 zł. Przewidywany termin zakończenia prac – listopad 2017r.

Wcześniej na ten temat pisaliśmy tutaj: https://nowywisnicz.pl/2017/07/05/gmina-pozyskala-fundusze-remont-cmentarza-wojennego-leksandrowej/

43

Komentarze są wyłączone.