Informacja w sprawie rozpatrzenia uwag do projektu zmiany MPZP miejscowości Chronów – etap A

Zarządzenie Burmistrza Nowego Wiśnicza w sprawie rozpatrzenia uwag złożonych do projektu zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego części Gminy Nowy Wiśnicz obejmującej miejscowość Chronów – etap A, wykładanego do publicznego wglądu w dniach od 11.07.2017 r. do 11.08.2017 r.

Download (PDF, 4.08MB)