Dzieci i młodzież z gminy Nowy Wiśnicz zwiedziły Pogórze Ciężkowickie

9 września 2017r. druga grupa dzieci i młodzieży z naszej gminy wyruszyła na Pogórze Ciężkowickie. Rezerwat „Skamieniałe miasto” i Muzeum Przyrodnicze zwiedzili uczestnicy wycieczki ze Świetlic w Królówce, Kopalinach i Kobylu. 

Piękna pogoda, urokliwe miejsca, pełne tajemnic, legend, w otoczeniu, których przebywali wypełniły sobotni dzień. Pozostały miłe wrażenia i ogrom wiedzy o faunie i florze występującej nie tylko w obrębie rezerwatu, ale i wielu miejscach naszego kraju.

Projekt był możliwy do zrealizowania dzięki środkom z Programu Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na 2017r. – współudział w działaniach promujących trzeźwy i bezpieczny sposób spędzania wolnego czasu przez dzieci i młodzież.