Remont kapliczki w Starym Wiśniczu

W dniu 6 września nastąpił odbiór prac konserwatorsko-restauratorskich przy słupowej kapliczce w miejscowości Stary Wiśnicz. Prace polegały m.in. na demontażu kapliczki i wykonaniu nowego fundamentu, kompleksowym oczyszczeniu kamienia, odtworzeniu tekstu inskrypcji, hydrofobizacji, wykonaniu nowego zadaszenia oraz uporządkowaniu terenu wokół kapliczki. Prace te zostały odebrane bez zastrzeżeń.

Koszt przeprowadzonych prac wyniósł 18 700,00 zł, w tym kwota 6 000,00 zł została sfinansowana ze środków Województwa Małopolskiego ramach konkursu KAPLICZKI MAŁOPOLSKI.

malopolska

Gmina Nowy Wiśnicz od kilkunastu lat remontuje kapliczki. Obiekty te współtworzą nasz krajobraz od wieków. Usytuowane na polach, przy drogach – wszędzie tam są znakiem sacrum wpisanym w przestrzeń codzienności. Fundowane jako dziękczynne lub przebłagalne wota, dla upamiętnienia znaczących dla miejscowej wspólnoty wydarzeń niejednokrotnie stanowią ważny element budowania jej tożsamości, łącząc przeszłość z teraźniejszością.

Poniżej przedstawiamy efekty remontu:

Przed remontem

Po remoncie

Komentarze są wyłączone.