Audyty energetyczne budynków mieszkalnych

Na terenie Gminy Nowy Wiśnicz jesienią tego roku (październik/listopad) pojawią się audytorzy, którzy dokonają wizji lokalnych i ocen energetycznych budynków mieszkalnych. Działania te poprzedzą uzyskanie dofinansowania na wymianę pieca dla mieszkańców, którzy złożyli stosowne deklaracje i zakwalifikowali się do pierwszego etapu projektu.

Koordynatorami do spraw współpracy z Gminą Nowy Wiśnicz są: Arkadiusz Kuryś i Michał Manikowski.

Audytorzy powinni mieć przy sobie upoważnienie wydane przez Burmistrza Gminy Nowy Wiśnicz. Audyt  wykonywany jest nieodpłatnie i jest koniecznym warunkiem procesu wymiany pieca. Mieszkańcy mają prawo do wylegitymowania osoby, którą wpuszczają do swojego domu. W przypadku wątpliwości co do tożsamości audytora dane można potwierdzić w Urzędzie Miejskim w  Nowym Wiśniczu  pod numerem 14-68-509-26 oraz 14 307 05 23.

Poniżej zamieszczamy informację dotyczącą realizacji ocen energetycznych oraz Działania 4.4 Redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza RPO WM na lata 2014-2020.

Download (PDF, 933KB)

Download (PDF, 1.2MB)