Informacje o przetargach

Gmina Nowy Wiśnicz informuje, że w dniu 30.08.2017 r. został ogłoszony przetarg, którego przedmiotem jest termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Starym Wiśniczu wykonywana w ramach zadania pn.: Głęboka modernizacja energetyczna budynków edukacji szkolnej na terenie Gminy Nowy Wiśnicz – Zespół Szkół w Starym Wiśniczu.
Zakres prac obejmuje:
a) wykonanie prac termomodernizacyjnych:
– docieplenie przegrody poprzez ułożenie odpowiedniej grubości zapewniającej spełnienie aktualnych wymagań warstwy wełny mineralnej;
– docieplenie przegrody poprzez ułożenie odpowiedniej grubości zapewniającej spełnienie aktualnych wymagań warstwy styropapy;
– docieplenie przegrody metodą lekka z zastosowaniem styropianu jako materiału izolacyjnego;
– montaż nawietrzaków okiennych higrosterowalnych;
– docieplenie przegrody poprzez ułożenie odpowiedniej grubości zapewniającej spełnienie aktualnych wymagań warstwy wełny mineralnej w suficie podwieszanym;
– docieplenie przegrody metodą lekka z zastosowaniem styropianu jako materiału izolacyjnego;
– wymiana starych nieszczelnych okien niespełniających w zakresie ochrony cieplnej budynków aktualnych wymagań;
– wymiana starych nieszczelnych drzwi;
– wymiana nieszczelnych okien;
– modernizacja wentylacji sali sportowej przez montaż urządzenia z odzyskiem ciepła;
– wymiana instalacji c.o.;
– wymiana oświetlenia z montażem paneli fotowoltaicznych.
b) wykonanie pozostałych robót budowlanych:
– sala – remont elewacji;
– wymiana pokrycia dachu nad kuchnią;
– wymiana pokrycia dachu nad szkołą;
– malowanie dachów;
– schody, opaska;
– wykonanie instalacji odgromowej wraz z uziemieniem.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa dokumentacja projektowa, audyt energetyczny, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych oraz przedmiary robót – stanowiące załączniki do SIWZ.
Dokumentacja ta jest załącznikiem do ogłoszenia o przetargu i jest dostępna na stronie internetowej Zamawiającego:

https://bip.malopolska.pl/umnowegowisnicza,a,1356783,gleboka-modernizacja-energetyczna-budynkow-edukacji-szkolnej-na-terenie-gminy-nowy-wisnicz-zespol-sz.html

Termin wykonania zadania: do dnia 31.08.2018 r.
Termin składania ofert: nie później niż do dnia 14.09.2017 roku do godz. 11.00
Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie zamawiającego, pod wyżej podanym linkiem.

 

Gmina Nowy Wiśnicz informuje, że w dniu 31.08.2017 r. został ogłoszony przetarg, którego przedmiotem jest termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Królówce (budynek szkoły – stary) wykonywana w ramach zadania pn.: Głęboka modernizacja energetyczna budynków edukacji szkolnej na terenie Gminy Nowy Wiśnicz – Zespół Szkół w Królówce.
Zakres prac obejmuje:
a) wykonanie prac termomodernizacyjnych:
– docieplenie przegrody poprzez ułożenie odpowiedniej grubości zapewniającej spełnienie aktualnych wymagań warstwy wełny mineralnej;
– montaż higrosterowalnych nawiewników okiennych;
– docieplenie przegrody;
– montaż paneli fotowoltaicznych produkujących energię elektryczną z energii słonecznej zasilać będzie zasobniki c. w. u. oraz urządzenia elektryczne w budynku;
– docieplenie przegrody metodą lekką z zastosowaniem styropianu jako materiału izolacyjnego;
– wymiana drzwi zewnętrznych;
– wymiana okien zewnętrznych;
– wymiana kotła;
– wymiana oświetlenia z montażem paneli fotowoltaicznych.
b) wykonanie pozostałych robót budowlanych:
– wykonanie instalacji odgromowej wraz z uziemieniem;
– wymiana wewnętrznej instalacji elektrycznej w budynku.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa dokumentacja projektowa, audyt energetyczny, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych oraz przedmiary robót – stanowiące załączniki do SIWZ.
Dokumentacja ta jest załącznikiem do ogłoszenia o przetargu i jest dostępna na stronie internetowej Zamawiającego:

https://bip.malopolska.pl/umnowegowisnicza,a,1357083,gleboka-modernizacja-energetyczna-budynkow-edukacji-szkolnej-na-terenie-gminy-nowy-wisnicz-zespol-sz.html

Termin wykonania zadania: do dnia 31.08.2018 r.
Termin składania ofert: nie później niż do dnia 15.09.2017 roku do godz. 11.00
Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie zamawiającego, pod wyżej podanym linkiem.