Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Połomiu Dużym

Rozpoczęły się prace w ramach zadania “Głęboka modernizacja energetyczna budynków edukacji szkolnej na terenie Gminy Nowy Wiśnicz – Szkoła Podstawowa w Połomiu Dużym”.
Zakres prac obejmuje:
a) wykonanie prac termomodernizacyjnych:
– docieplenie stropu nad parterem
– docieplenie stropu nad nieogrzewaną piwnicą
– docieplenie ścian zewnętrznych gr. 30 cm
– montaż nawietrzaków okiennych higrosterowalnych
– docieplenie ścian zewnętrznych gr. 50 cm
– montaż instalacji fotowoltaicznej (zasilanie mim. elektryczne podgrzewacze ciepłej wody użytkowej)
– wymiana drzwi zewnętrznych do budynku
– wymiana kotła
– wymiana oświetlenia z montażem paneli fotowoltaicznych

b) wykonanie pozostałych robót budowlanych:
– remont schodów wraz z wykonaniem pochylni dla osób niepełnosprawnych
– wymiana stolarki okiennej wraz z parapetami
– modernizacja instalacji gniazd wtykowych i zasilania wraz z rozdzielnicami
– wykonanie instalacji odgromowej wraz z uziemieniem

Głównym celem niniejszego projektu jest zwiększenie efektywności energetycznej obiektów edukacji szkolnej na terenie Gminy Nowy Wiśnicz.

Dofinansowanie projektu pn: „Głęboka modernizacja energetyczna budynków edukacji szkolnej na terenie Gminy Nowy Wiśnicz” wynosi 1 782 190,44 zł.

Zadanie dofinansowane jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 -2020, Poddziałania 4.3.2. Głęboka modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej – SPR.

Logo RPO

SP Połom Duży 1 SP Połom Duży 2

Komentarze są wyłączone.