Rozpoczęcie prac przy remizie OSP w Łomnej

Gmina Nowy Wiśnicz informuje, że rozpoczęła się realizacja zadania pn: ,,Prace remontowo – budowlane remizy strażackiej jednostki OSP w miejscowości Łomna’’.
Zadanie jest finansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie. Koszt kwalifikowany zadania wynosi 80 488 zł. Kwota dotacji wynosi 14 195 zł.


Finansujemy ochronę środowiska w Małopolsce”

wfosigw logotype - color