Program “Równać szanse 2017”

Tegoroczna edycja Regionalnego Konkursu Grantowego w ramach Programu “Równać szanse 2017” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności została ogłoszona 16 sierpnia. W konkursie o dotację do 8 500 zł na projekty trwające minimum 6 miesięcy mogą ubiegać się miejskie i gminne domy kultury, powiatowe, miejskie i gminne biblioteki, a także organizacje pozarządowe (zarejestrowane w KRS lub w ewidencji prowadzonej przez Starostów) oraz nieformalne grupy dorosłych z miejscowości do 20 000 mieszkańców. Projekty mogą być realizowane pomiędzy 1 lutego a 31 sierpnia 2018r. Działania realizowane w ramach projektów powinny wspierać rozwój u młodych ludzi (13-19 lat) z małych miejscowości, umiejętności społeczne przydatne zarówno  w ich obecnym, jak i dorosłym życiu poprzez podnoszenie ich kompetencji.

Wnioski można składać do 25 października 2017r. do godz. 12.00. Szczegółowe informacje o konkursie oraz niezbędne informacje dostępne są na stronie www.rownacszanse.pl

Komentarze są wyłączone.