Przekazanie zestawów odzieży ochronnej dla OSP

W dniu dzisiejszym Burmistrz Nowego Wiśnicza – Pani Małgorzata Więckowska przekazała przedstawicielom Ochotniczych Straży Pożarnych z Połomia Dużego i Chronowa 6 zestawów odzieży ochronnej tj. po 3 zestawy dla OSP w Chronowie i Połomiu Dużym.

wfos

Zestawy zostały zakupione w ramach zadania pn. „Zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego oraz zestawów odzieży ochronnej do działań bojowych dla jednostek OSP z terenu gminy Nowy Wiśnicz – Program Bezpieczny Strażak”. Łączna wartość zestawów to 15 414,00 zł z czego dotacja ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie wyniosła 7 707,00 zł.