Gmina pozyskała środki na zakup sprzętu dla jednostek OSP

Gmina Nowy Wiśnicz otrzymała dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie na realizację zadania pn. „Zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego oraz zestawów odzieży ochronnej do działań bojowych dla jednostek OSP z terenu gminy Nowy Wiśnicz w ramach programu Bezpieczny Strażak”.

wfos

Zakupionych zostanie 6 zestawów odzieży ochronnej tj. po 3 zestawy dla OSP w Chronowie i Połomiu Dużym. W skład jednego zestawu wchodzi ubranie ochronne, buty bojowe, hełm, kominiarka oraz rękawice. Łączna wartość zestawów wynosi 15 414,00 zł z czego dotacja ze środków WFOŚiGW w Krakowie wynosił do 50% kosztów kwalifikowanych zadania tj. 7 707,00 zł. Efektem ekologicznym zadania będzie podniesienie bezpieczeństwa strażaków wykonujących działania na rzecz ochrony środowiska i gospodarki wodnej.