Jest dofinansowanie na remont dróg dojazdowych do gruntów rolnych

Gmina Nowy Wiśnicz otrzymała dofinansowanie z Województwa Małopolskiego w wysokości 47 962,00 zł na zadanie związane z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych.

Przeprowadzony zostanie remont dróg dojazdowych do gruntów rolnych w miejscowościach Połom Duży, Olchawa, Muchówka oraz Królówka.  Łącznie zostanie wyremontowane prawie 1,2 km dróg.  W ramach przedmiotowego zadania zostanie wykonane między innymi podbudowa z kruszyw, nawierzchnie z mieszanek mineralno – bitumicznych/ betonowych oraz obsypanie poboczy.

Komentarze są wyłączone.