Gminne Zawody Sportowo-Pożarnicze Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Nowy Wiśnicz

W słoneczną niedzielę, 25 czerwca 2017 r. na stadionie sportowym w Wiśniczu rozegrane zostały Gminne Zawody Sportowo – Pożarnicze, których organizatorem była Burmistrz Nowego Wiśnicza i Zarząd Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych  RP w Nowym Wiśniczu, przy współudziale Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Bochni.

Celem zawodów była popularyzacja wśród społeczeństwa zagadnień z zakresu ochrony przeciwpożarowej, mobilizowanie do stałego doskonalenia umiejętności obsługi sprzętu pożarniczego, ocena stanu wyszkolenia strażaków, wyłonienie najlepszych drużyn oraz przygotowanie do startu w zawodach wyższego szczebla.

W zawodach brały udział 3 Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze (chłopięce) i 9 drużyn pożarniczych męskich. Zawody rozpoczęto złożeniem meldunku o gotowości do zawodów  przez Komendanta Gminnego ZOG ZOSP RP – Dh Edwarda Oświęcimkę, Prezesowi Zarządu Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Nowym Wiśniczu – Dh Sławomirowi Błoniarzowi, po czym rozpoczęto zaciętą rywalizację według rozlosowanych numerów startowych.

Drużyny rywalizowały w dwóch kategoriach, sztafecie z przeszkodami i ćwiczeniach bojowych.

Najpierw wystartowały Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze (chłopięce) a po nich 9 drużyn męskich. Sędziowania zawodów dokonała Komisja Sędziowska, której przewodniczył Sędzia Główny – kpt. Satoła Mateusz a funkcję Sekretarza pełnił mł. asp. Krawczyk Jacek z Komendy Powiatowej  Państwowej Straży Pożarnej w Bochni oraz 7 sędziów z OSP z terenu Gminy Żegocina.

Na zakończenie zawodów sekretarz Komisji Sędziowskiej – mł. asp. Krawczyk Jacek odczytał protokół zawodów.

W zawodach zwyciężyły :

w kategorii Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze:

I miejsce – OSP – MDP Wiśnicz Mały

II miejsce – OSP – MDP Kobyle

III – miejsce – OSP – MDP Stary Wiśnicz

w kategorii Męskie Drużyny Pożarnicze (gr. “A”):

I miejsce – OSP Stary Wiśnicz

II miejsce – OSP Kobyle

III miejsce – OSP  Królówka

Pani Małgorzata Więckowska – Burmistrz Nowego Wiśnicza i Pan Mirosław Chodur – Przewodniczący Rady Miejskiej w Nowym Wiśniczu wręczyli zwycięskim drużynom puchary i dyplomy. Pozostałe drużyny  uczestniczące w  zawodach otrzymały dyplomy za udział, zaś wszystkie osoby zaangażowane w przygotowanie i przeprowadzenie zawodów podziękowania.

Uczestnicy zawodów  regenerowali siły smaczną grochówką i grillowanymi kiełbaskami.