Uroczysta sesja Rady Miejskiej na zakończenie obchodów 400-lecia nadania praw miejskich Nowemu Wiśniczowi

W związku z zakończeniem obchodów 400-lecia nadania praw miejskich Nowemu Wiśniczowi, 8 czerwca 2017 roku, w Sali obrad Ratusza Miejskiego odbyła się Uroczysta Sesja Rady Miejskiej. Uroczystość rozpoczął chór “Królewskie Słowiki”, utworem Kocham Cię Polsko. Podczas sesji swoją obecnością zaszczycili nas m.in. władze szczebla wojewódzkiego, powiatowego, gminnego z terenu powiatu bocheńskiego, Honorowi Obywatele Wiśnicza, przedstawiciele duchowieństwa, Policji, Straży Pożarnej, Dyrektorzy szkół i instytucji samorządowych oraz  jednostek organizacyjnych, prezesi i członkowie stowarzyszeń, przedsiębiorcy, media oraz Młodzież ze szkół ziemi wiśnickiej.

Podsumowując obchody jubileuszu złożono podziękowania wszystkim, którzy przyczynili się do realizacji licznych przedsięwzięć zorganizowanych w ramach  obchodów. Z tej okazji, na prośbę Burmistrza Nowego Wiśnicza, Pani Małgorzaty Więckowskiej, prof. Czesław Dźwigaj zaprojektował i wykonał statuetkę, którą Burmistrz wraz z Przewodniczącym Rady uhonorowali osoby, bez których pomocy i udziału nie byłyby możliwe do zrealizowania  wszystkie zamierzenia.

Statuetki otrzymali:

 • Jacek Krupa – Marszałek Województwa Małopolskiego
 • Ludwik Węgrzyn – Starosta Bocheński
 • Wiesław Komasa – wiśniczanin, aktor, reżyser
 • Roman Marcinek – pracownik oddziału terenowego Narodowego Instytutu Dziedzictwa w Krakowie
 • Zbigniew Myczkowski – profesor Katedry Architektury Krajobrazu Politechniki Krakowskiej
 • Tomasz Wiercioch – Dyrektor Zakładu Karnego w Nowym Wiśniczu
 • Proboszcz Krzysztof Wąchała
 • Krzysztof Kołodziejczyk – radny powiatowy, przedsiębiorca z terenu gminy
 • Stanisław Burkiewicz – właściciel firmy Stal-Chem
 • Piotr Janeczek – prezes firmy Stalprodukt S.A.
 • Andrzej Cieślik – prezes zarządu firmy Contimax S.A.

Podziękowania skierowane zostały również sponsorom za wsparcie finansowe obchodów 400-lecia nadania praw miejskich Nowemu Wiśniczowi,  dzięki którym udało się zrealizować wiele wartościowych przedsięwzięć.

 • Firmie Tauron S.A.
 • Bankowi Spółdzielczemu Rzemiosła w Krakowie
 • Przedsiębiorstwu Usługowemu „REM-BRUK”
 • Firmie Handlowo-Usługowej „Północ – południe”
 • Firmie „Społem” Powszechnej Spółdzielni Spożywców w Bochni
 • Firmie IGLOO
 • Firmie Handlowo-Usługowej „Metal Tech”
 • Restauracji Hetmańskiej
 • Restauracji WIWENDA
 • Firmie Handlowo-Usługowej NOVUM
 • Galerii Rondo
 • Firmie Piask-Pol

 Podziękowania za współpracę i wszelką pomoc okazaną przy realizacji przedsięwzięć organizowanych  w ramach Jubileuszu Burmistrz wraz z Przewodniczącym Rady Miejskiej złożyli również:

 • Miejskiemu Ośrodkowi Kultury w Nowym Wiśniczu
 • SPG ZOZ w Nowym Wiśniczu
 • Komendzie Policji w Nowym Wiśniczu
 • Ochotniczym Strażom Pożarnym z terenu gminy
 • Zespołowi Szkół w Nowym Wiśniczu
 • Zespołowi Szkół w Starym Wiśniczu
 • Zespołowi Szkół w  Królówce
 • Zespołowi Szkół w Kobylu
 • Publicznej Szkole Podstawowej w Chronowie
 • Publicznej Szkole Podstawowej w Muchówce
 • Samorządowemu Przedszkolu w Nowym Wiśniczu
 • Samorządowemu Przedszkolu w Starym Wiśniczu
 • Grupie Odtwórstwa Historycznego PER SAECULA
 • Zakładowi Usług Komunalnych w Nowym Wiśniczu
 • Muzeum Ziemi Wiśnickiej
 • Towarzystwu Miłośników Wiśnicza

Podczas sesji nastąpiło również odsłonięcie tablicy upamiętniającej 400-lecie nadania praw miejskich Nowemu Wiśniczowi, którą zaprojektował, wykonał i ufundował Pan prof. Czesław Dźwigaj. Po odsłonięciu tablicy, które miało miejsce w holu ratusza, Burmistrz wraz z młodzieżą wmurowali umieszczony w kapsule czasu dokument upamiętniający obchody jubileuszowe.

Po zakończeniu sesji władze miasta złożyły kwiaty pod pomnikiem założyciela miasta Stanisława Lubomirskiego.