Zaproszenie na szkolenie sprzedawców napojów alkoholowych

Urząd Miejski w Nowym Wiśniczu serdecznie zaprasza przedsiębiorców sprzedających i podających napoje alkoholowe na terenie Gminy Nowy Wiśnicz oraz pracowników tych punktów na nieodpłatne szkolenie dotyczące obowiązujących przepisów prawa związanych ze sprzedażą i podawaniem napojów alkoholowych i kontrolą sprzedaży.

Szczegóły poniżej:

 1. TERMINY: 12 czerwca 2017r. (poniedziałek) godzina 11.00 – 12.30
 2. MIEJSCE: Galeria w piwnicach Ratusza Miejskiego Rynek 1 32-720 Nowy Wiśnicz
 3. ORGANIZATOR: Urząd Miejski w Nowym Wiśniczu, Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
 4. TEMATYKA SZKOLEŃ:
 • zasady wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych (wymagane dokumenty, opłaty za zezwolenia) – procedura ubiegania się o zezwolenie, ze zwróceniem uwagi na terminowość i kompletność składanych dokumentów, obowiązki przedsiębiorców w zakresie dokonywania opłat za zezwolenia oraz skutki naruszenia tych obowiązków.
 • zasady i warunki prowadzenia sprzedaży alkoholu ze szczególnym uwzględnieniem zakazu sprzedaży alkoholu osobom nieletnim i nietrzeźwym – zasady i warunki sprzedaży alkoholu, do których przestrzegania zobowiązani są przedsiębiorcy, przesłanki cofnięcia zezwoleń.
 • kontrole punktów sprzedaży alkoholu – prawa i obowiązki przedsiębiorcy.
 1. REALIZATOR SZKOLENIA: Mariusz Nawrot – prawnik, Kierownik Referatu Obrotu Napojami Alkoholowymi Urzędu Miasta Krakowa, oraz Wiceprzewodniczący MKRPA w Krakowie.
 2. ZGŁOSZENIA Ze względów organizacyjnych prosimy o telefoniczne zgłoszenie uczestnictwa w szkoleniu w terminie do dnia 8 czerwca 2017r. pod numerem 14 68 509 23 w godz. od 8.00 do 15.00.
 1. UCZESTNICY SZKOLENIA OTRZYMAJĄ:
 • materiały szkoleniowe dla przedsiębiorców i sprzedawców,
 • zaświadczenia o ukończeniu szkolenia.

W spotkaniu wezmą udział przedstawiciele Komisariatu Policji w Nowym Wiśniczu w Nowym Wiśniczu, pracownicy Urzędu Miejskiego w Nowym Wiśniczu zajmujący się zezwoleniami na sprzedaż napojów alkoholowych, przedstawiciele Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Nowym Wiśniczu.

Udział w szkoleniu jest bezpłatny. Koszty porywa Gmina Nowy Wiśnicz w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2017 rok.

Komentarze są wyłączone.