Informacja o przetargu

W dniu 24 maja 2017 r. Gmina Nowy Wiśnicz ogłosiła przetargi na niżej wymienione zadania:

  1. Budowa chodnika w ciągu drogi gminnej nr 580286 K w miejscowości Leksandrowa – etap III, długość do wbudowania – około 45 mb
  2. Budowa chodnika w ciągu drogi gminnej 580273 K Chronów – Krasna Góra w miejscowości Chronów – etap I, długość do wbudowania 45 mb
  3. Budowa chodnika przy drodze gminnej nr 580277 K w miejscowości Wiśnicz Mały, długość do wbudowania – około 56 mb

Termin wykonania w/w zadań: do dnia 15.11.2017 r.

Termin składania ofert: nie później niż do dnia 08.06.2017 roku do godz. 11 00

Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie zamawiającego:

https://bip.malopolska.pl/umnowegowisnicza,a,1325161,budowa-chodnika-w-ciagu-drogi-gminnej-g-580286k-w-m-leksandrowa-etap-iii.html

https://bip.malopolska.pl/umnowegowisnicza,a,1325162,budowa-chodnika-w-ciagu-drogi-gminnej-580273-k-chronow-krasna-gora-w-m-chronow.html

https://bip.malopolska.pl/umnowegowisnicza,a,1325163,budowa-chodnika-przy-drodze-gminnej-580277-k-w-m-wisnicz-maly.html

 

Komentarze są wyłączone.