Remonty bieżące dróg gminnych

Informujemy, iż na terenie gminy Nowy Wiśnicz sukcesywnie prowadzone są remonty cząstkowe nawierzchni dróg gminnych i wewnętrznych. Prace polegające na uzupełnieniu ubytków masą bitumiczną obecnie wykonywane są w Nowym Wiśniczu.


Utwardzanie nawierzchni kruszywem, obieranie i czyszczenie rowów wykonano w miejscowościach:
Połom Duży

Królówka

Leksandrowa

Stary Wiśnicz