Nabór na stanowisko Lokalny Animator Sportu

W wyniku ogłoszonego przez Ministerstwo Sportu i Turystyki naboru na operatora programu Lokalny Animator Sportu w 2017 roku operatorem programu została Fundacja Rozwoju Kultury Fizycznej. W związku z tym  Gmina Nowy Wiśnicz ogłasza nabór na stanowisko Lokalny Animator Sportu „Moje Boisko – Orlik 2012” w miejscowości Stary Wiśnicz oraz w miejscowości Królówka.      

Podania należy składać w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Nowym Wiśniczu lub za pośrednictwem poczty na adres: Urząd Miejski w Nowym Wiśniczu, ul. Rynek 38, 32-720 Nowy Wiśnicz do dnia 17.02.2017 rok godz. 15.00 (liczy się data wpływu do Urzędu).

Dokumenty do pobrania na stronie Urzędu Miejskiego w Nowym Wiśniczu.

Wszelkie informacje pod numerem tel: 14-68-509-26

OGŁOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKO ANIMATORA

PODANIE O PRACĘ

WAŻNE !

Zgodnie z regulaminem naboru i uczestnictwa w projekcie Lokalny Animator Sportu, wybrani Animatorzy będą zobowiązani do uzupełnienia wniosku za pomocą systemu generator wniosków projektu Lokalny Animator Sportu na portalu www.naszorlik.eu., który składa się z 3 części. Część I wniosku wypełnia gmina, natomiast część II i III wypełnia wybrany kandydat na Animatora. Pracownik gminy po wypełnieniu swojej części wniosku zobowiązany będzie do przesłania danemu Animatorowi drogą elektroniczną wiadomości z linkiem do wniosku w celu  wypełnienia pozostałych pól wniosku przez Animator. Aby wniosek mógł zostać poprawnie złożony wszystkie pola w generatorze muszą zostać prawidłowo wypełnione. Po wypełnieniu wniosku w części II i III dany Animator odsyła drogą elektroniczną na adres zwrotny linka z zapisanymi i wypełnionymi punktami wniosku. Urząd Miejski dysponuje zasobem sprzętowym i osobowym, który umożliwi wybranym Animatorom prawidłowe uzupełnienie wniosku.

Zaznaczyć należy również, że liczba przepracowanych godzin na obiekcie sportowym Orlik, uzależniona jest od liczby zatrudnionych Animatorów na danym obiekcie. Zatrudniony Animator na obiekcie sportowym powinien zrealizować 138 godzin miesięcznie (w tym 69 godzin płatne przez Operatora Projektu tj. Fundację Rozwoju Kultury Fizycznej oraz 69 godzin płatne przez gminę Nowy Wiśnicz). Gmina Nowy Wiśnicz dopuszcza zatrudnienie na jednym obiekcie Orlika dwóch Animatorów i w takim przypadku na jednym obiekcie każdy z Animatorów powinien zrealizować 69 godzin miesięcznie (w tym 34,5 godzin płatne przez Operatora Projektu tj. Fundację Rozwoju Kultury Fizycznej oraz 34,5 godzin płatne przez gminę Nowy Wiśnicz).

Komentarze są wyłączone.