Otwarte spotkanie w ramach konsultacji społecznych projektu GPR Nowego Wiśnicza na lata 2016-2020

Burmistrz Nowego Wiśnicza zaprasza na spotkanie otwarte w ramach konsultacji społecznych projektu Gminnego Programu Rewitalizacji Nowego Wiśnicza na lata 2016-2020, które odbędzie się w dniu 17 lutego 2017 roku o godz. 11:30 w sali obrad Ratusza Miejskiego w Nowym Wiśniczu.

Na spotkaniu przedstawione zostaną główne założenia dokumentu tj. wizja obszaru rewitalizacji (planowany efekt zaplanowanych działań rewitalizacyjnych), misja, cele rewitalizacji wraz z odpowiadającymi im kierunkami działań, a także zakres rzeczowy podstawowych i uzupełniających projektów/przedsięwzięć rewitalizacyjnych, które zgłoszone zostały przez różnych interesariuszy podczas otwartego naboru projektów, a także będzie zapewniona możliwość złożenia uwag i opinii.

Download (PDF, 221KB)