Informacja dla mieszkańców

W związku ze zmianą przepisów regulujących kwestie wycinki drzew, Dyrektor Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Małopolskiego przypomina o zakazie likwidacji i niszczenia zadrzewień śródpolnych, przydrożnych i nadwodnych na terenie Wiśnicko- Lipickiego Parku Krajobrazowego, jeżeli nie wynikają z potrzeby ochrony przeciwpowodziowej lub zapewnienia bezpieczeństwa ruchu drogowego lub wodnego lub budowy, odbudowy, utrzymania lub naprawy urządzeń wodnych.

W załączeniu pismo ZPKWM

Download (PDF, 605KB)

Komentarze są wyłączone.