Pierwsze posiedzenie Komitetu Rewitalizacji

W dniu 10 stycznia 2017 roku w sali Ratusza Miejskiego w Nowym Wiśniczu odbyło się I posiedzenie Komitetu Rewitalizacji. Podczas spotkania wybrany został Przewodniczący Komitetu i jego Zastępca.

W dalszej części spotkania przedstawiona została prezentacja dotycząca podstawowych zagadnień związanych z rewitalizacją, elementów procesu opracowywania Gminnego Programu Rewitalizacji, źródeł finansowania projektów rewitalizacyjnych oraz zaprezentowane zostały przykłady dobrych praktyk rewitalizacji. Członkowie Komitetu Rewitalizacji określali główne problemy społeczne oraz wykazywali potencjały obszaru rewitalizacji. Po posiedzeniu Komitetu odbyło się się spotkanie warsztatowo-informacyjne z mieszkańcami i partnerami obszaru rewitalizacji.