Inwestycje wodociągowe w listopadzie i grudniu 2016

W miesiącach listopad i grudzień 2016 roku Gmina Nowy Wiśnicz wykonała 3529 mb sieci wodociągowej. 

  • W Królówce na odcinku od Uzborni do szkoły wykonano odcinek sieci wodociągowej o długości 435 mb wraz z węzłami sieciowymi i węzłami hydrantowymi.
  • W miejscowości Leksandrowa poniżej cmentarza więziennego rozbudowano sieć wodociagową o długości 175 mb.
  • W Łomnej na odcinku do działki nr 24/2 wykonano odcinek o długości ok 137 mb zakończony hydrantem naziemnym.
  • W Olchawie rozbudowano wodociąg na odcinku od szkoły w stronę Królówki i Nowego Wiśnicza oraz w kierunku działki 264/2 na odcinkach o łącznej długości 738 mb. Zadanie było realizowane wg. dwóch odrębnych dokumentacji projektowych. Wg. pierwszej dokumentacji tj. “od szkoły w stronę Królówki i Nowego Wiśnicza” o długości 401 mb oraz drugiej tj. “w kierunku działki 264/2” o długości 337 mb.
  • W Połomiu Dużym rozbudowano wodociąg o 843 mb od remizy OSP do granicy z miejscowością Muchówka.
  • W Starym Wiśniczu zadanie obejmowało rozbudowę sieci wodociągowej wg dwóch odrębnych dokumentacji o łącznej długości 1201 mb. Pierwszy odcinek “w kierunku Podgródka” obejmował wykonanie sieci o długości 250 mb, natomiast drugi odcinek o długości 951 mb przebiega wzdłuż drogi powiatowej łącząc Wiśnicz Mały ze Starym Wiśniczem.
  • W Nowym Wiśniczu na ul. Mickiewicza wymieniony został wodociąg o długości ok 316 mb wraz z istniejącymi przyłączami do budynków.

W 2016 roku Gmina Nowy Wiśnicz wykonała ok 6,5 km sieci wodociągowej. Dokładne podsumowanie za rok 2016 już wkrótce.

Komentarze są wyłączone.