Obwieszczenie Burmistrza Nowego Wiśnicza o przystąpieniu do zmiany studium Gminy Nowy Wiśnicz

Burmistrz Nowego Wiśnicza informuje, że do dnia 31 marca 2017 r. można składać wnioski do zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Nowy Wiśnicz.

Wzór wniosku do zmiany w/w studium oraz wzór wniosku do prognozy oddziaływania na środowisko został zamieszczony  poniżej. Druki wniosków dostępne są również w Urzędzie Miejskim w pok. nr 23.

 

Download (PDF, 505KB)

WNIOSEK DO ZMIANY STUDIUM

Download (PDF, 126KB)

WNIOSEK DO PROGNOZY

Download (PDF, 123KB)