Informacja Burmistrza Nowego Wiśnicza w sprawie przystąpienia do zmiany studium Gminy Nowy Wiśnicz

Burmistrz Nowego Wiśnicza informuje, że dniu 21 grudnia 2016 r. Rada Miejska w Nowym Wiśniczu podjęła Uchwałę Nr XXX/256/16 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Nowy Wiśnicz.