Przypominamy o zmianie sposobu parkowania przy Ośrodku Zdrowia w Nowym Wiśniczu

Przypominamy, że na parkingu przy drodze powiatowej obok Ośrodka Zdrowia w Nowym Wiśniczu nastąpiła zmiana sposobu parkowania z prostopadłego na równoległy!

Prosimy o stosowanie się do nowych przepisów.