Prace na drogach wewnętrznych w Gminie Nowy Wiśnicz

Trwają prace polegające na wykonaniu zabezpieczenia rowu przy drodze wewnętrznej działka nr 420 w miejscowości Łomna, od potoku Kobyleckiego w kierunku “góry” na dł. około 50 mb.

Zakres robót obejmuje m.in:

  • uzupełnienie ubytków ziemi
  • wyprofilowanie rowu
  • uformowanie pobocza
  • zagęszczenie
  • ułożenie koryt betonowych wraz z szutrami od strony asfaltu
  • powiązanie ażurów wraz z obsypaniem ziemią

Droga wewnętrzna dz. nr 528 w miejscowości Chronów została utwardzona kruszywem.